Produkts - apmeklētāju uzskaite un kontrole

Cilvēku skaitīšana apmeklētāju skaita kontrolei, mārketinga atdeves mērīšanai un automatizācijas risinājumu izstrādei. Sistēmas precizitāte ir tuvu 100%, ņemot vērā vides apstākļus, kādos uzstādītas skaitīšanas sensorkameras.

Sistēma sastāv no divām komponentēm - plūsmas uzskaites sensorkameras un mākoņbāzētas datu analīzes sistēmas Cloud.

Vienā objektā var uzstādīt neierobežotu skaitu sensorkameru gan telpās gan ārpus tām. Sistēma skaita kopējo objekta apmeklētāju plūsmu un ļauj objektu sadalīt vairākos sektoros, tādējādi veicot katra sektora atsevišķu plūsmas uzskaiti, ja nepieciešams papildus saskaitīt katra tirdzniecības centra stāva vai konkrētas zonas apmeklētāju plūsmu.

Plūsmas uzskaite notiek skaitot gan ienākošos gan izejošos apmeklētājus, kas rezultējās kopējā apmeklētāju plūsmā un reāllaika datos par šī brīža apmeklētāju skaitu objektā.

* Mēs garantējam 98,5% apmeklētāju plūsmas uzskaites precizitāti. Mērījums tiek veikts 1 stundas intervālā, kur apmeklētāju plūsma ir vismaz 100 cilvēki.
Garantēta 98,5% precizitāte*

Apmeklētāju uzskaites sensorkamera


Apmeklētāju plūsmas uzskaites sensors
Seko līdzi apmeklētāju plūsmai, analizē un šķiro kustīgus objektus - izdalot uzskaitāmos apmeklētājus no citiem kustīgiem objektiem, piem., iepirkumu ratiņiem. Precīzi uzskaita tikai apmeklētājus!

Cloud datu analīzes sistēma


Cloud datu analīzes sistēma
Vāc, apstrādā un uzkrāj plūsmas datus. Rīks, kurā klients aplūko un analizē klientu plūsmu. Sistēma papildus nodrošina datu lejupielādēšanu XLS formātā un plūsmas ikdienas atskaišu nosūtīšanu uz e-pastu.

Vienkārši uzstādīt un ērti lietot!

Mūsu produktam nav nepieciešamas dārgas licences, lokāli serveri vai sarežģīta uzturēšana. Ir nepieciešama tikai sensorkamera, kura pieslēgta Cloud sistēmai.

Viss vienkārši!